Ý thức trong công việc

2019年 09月 25日 If you like, just move

Trong công việc, mình thấy mọi người rất chú trọng về thái độ, phong cách làm việc. Tuy nhiên, nếu thiếu đi ý thức làm việc thì sao ?

Thái độ làm việc tốt, phong cách làm  việc nghiêm túc là điều rất cơ bản trong công việc, nhưng nếu như bạn không có ý thức trong công việc của mình thì bạn sẽ lặp đi lặp lại cùng một lỗi trong công việc dù bạn có thái độ làm việc tốt đến đâu. Ngoài ra, vấn đề này còn có thể khiến cho bạn tự tạo ra một môi trường làm việc mà bản thân mình rất khó hòa hợp môi trường đó.

Theo như mình thấy, nhiều người trẻ tại Việt Nam còn khá thiếu về vấn đề này, vấn đề nay không liên quan đến kinh nghiệm hay công việc mình làm mà liên quan đến cách suy nghĩ của mỗi cá nhân.

Có thể bạn còn trẻ, nhưng chỉ cần có ý thức trong công việc thì bạn sẽ có thể tạo ra được một môi trường làm việc phù hợp cho bản thân mà không phải là bị gò bó trong một môi trường làm việc mà mình không muốn làm.