Sản xuất phim

2018年 01月 16日 Blog - Bài viết cũ

Xin chào các bạn!

Chúng tôi là Creative Agency Nhật ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Print

 

 

 

Đây là đoạn phim quảng cáo về tất cả mọi mặt của MOJA.

Ý tưởng của MOJA là vui vẻ, tạo nụ cười.
Chúng tôi sẽ là nơi tạo ra những khuôn mặt cười như vậy.

Thực ra, nó hoàn toàn rẻ hơn so với khi làm tại Nhật.
Tại sao lại như vậy, bởi vì ở đây là Việt Nam.

Tất nhiên, không chỉ giá rẻ mà về mặt chất lượng cũng rất tốt, đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách hàng
Các đoạn phim tuyên truyền hoặc giới thiệu từ lúc lập kế hoạch cho đến lúc đưa vào ứng dụng, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách đoạn phim hợp với mục đích và chủ đề mà quý khách đưa ra.

Cũng như những việc nhỏ nhặt nhất quý khách cũng có thể bàn bạc với chúng tôi, cho nên xin hãy liên lạc với chúng tôi.

https://moja-vn.com/vi/contact/

tel:0873073073
tel:01207859114