Thông báo khuyến mãi và báo cáo tiến độ

2017年 10月 02日 Blog - Bài viết cũ

Cảm ơn bạn rất nhiều vì luôn dành sự quan tâm cho MOJA,

 

 

Print

Xuất phát với tư cách là MOJA mới đó đã trải qua 2 năm.
Nhờ nhận được nhiều công việc từ phía khách hàng, cho đến bây giờ mọi việc vẫn thuận lợi.

Điều này có được là nhờ sự nổ lực của nhân viên và tất cả mọi người.

Chúng tôi thống nhất ngay từ lúc khởi đầu nhằm mục đích thỏa mãn yêu cầu khách hàng một cách tốt nhất, từ các yêu cầu nhỏ như việc in danh thiếp đến các yêu cầu lớn.
Hiện tại tỷ lệ khách hàng trở lại đang tăng lên một cách đáng kể, điều đó đã trở thành sự tin tưởng, tín nhiệm.

Tất nhiên không phải mọi thứ được tiến hành hoàn hảo trong dự án. Đôi khi cũng có việc trễ, còn sai sót vài lỗi trong in ấn và tình trạng trì trệ, ngoài ra còn có thiếu sót từ báo cáo xác nhận.

Chúng tôi không ngừng xem xét lại mình.

Nhưng, chúng tôi nghĩ rằng để nhận được sự tin tưởng từ khách hàng hay không thì những việc đó phải được bày tỏ một cách nghiêm túc.

Thế nhưng, đây không phải là điều chúng tôi mong muốn xảy ra lần thứ 2 và không tiếp cận hình thức này như là mục tiêu.

★★★

Đây là một thông báo quan trọng.

Năm nay chỉ còn 3 tháng nữa, với tất cả tấm lòng biết ơn, mỗi tháng, chúng tôi nghĩ rằng muốn thực hiện đợt khuyến mãi tri ân khách hàng, Chúng tôi sẽ hỗ trợ miễn phí cho những người hoặc công ty mà chúng tôi đã hỗ trợ thiết kế và web.

Dĩ nhiên, ngay cả những cá nhân đều được.
Thực hiện một hình ảnh đơn giản! Thực hiện một số tờ rơi thông tin!…

Điều kiện áp dụng là nhấn “Thích” trên trang Instagram và Facebook chính thức của MOJA,
Sau đó, vui lòng mô tả tài khoản bạn theo…, vui lòng gửi thư trực tiếp yêu cầu cho Facebook.

 

Chúng tôi sẽ chọn theo tiêu chuẩn của công ty chúng tôi vào cuối tháng và sẽ liên hệ trực tiếp với bạn.
Chúng tôi sẽ lựa chọn theo phán đoán của chúng tôi, vì vậy nếu bạn không chọn, bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ theo dõi.

Từ bây giờ thời đại kinh tế tín nhiệm, giữ sự tín nhiệm.
MOJA sẽ tiếp tục nổ lực để có thể tiếp tục giành được sự tín nhiệm và tin tưởng của các công ty tại Việt Nam.

 

 

Cuối cùng, sẽ là năm thứ ba của MOJA vào năm tới.
Chúng tôi sẽ làm việc hết sức trong 3 tháng còn lại.

Và chúng tôi nghĩ rằng sẽ có thể làm một bài công bố lớn vào năm tới
Vui lòng hãy chờ đợi MOJA từ bây giờ.

Lời cuối cùng, xin cảm ơn và mong nhận sự giúp đỡ từ mọi người.