MOJA CO.,LTD

  • CEO Motoo Yu
    COO Komine Norifumi
  • Tầng 5, Tòa Nhà SaiGon Finance Center, số 9 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM.
  • 11/2015
  • 0120-785-9114(Motoo)
    093-738-6011 (Komine)
  • info@moja-vn.com

GET IN TOUCH WITH US

10.7877142 106.6998233