Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế từ nhận yêu cầu từ khách hàng, đề xuất phương án thiết kế đến in ấn mặt hàng thiết kế.
Cho nên, tại công ty chúng tôi, quý khách có thể hoàn thiện công việc của mình mà không cần phải nhờ tới một công ty khác.

Những thứ cần quý khách chuẩn bị

text

text

Những tài liệu dùng cho thiết kế sẽ cần quý khách chuẩn bị. Ngoài ra, công ty chúng tôi có cung cấp dịch vụ biên dịch nội dung thiết kế sang tiếng Việt và tiếng Anh.

Hình ảnh

Hình ảnh

Về cơ bản thì hình ảnh cần bên phía quý khách chuẩn bị. Nếu quý khách có nhu cầu thì chúng tôi có thể chụp ảnh theo yêu cầu của quý khách, tuy nhiên việc này sẽ phát sing thêm chi phí. Quý khách cũng có thể sử dụng những hình ảnh miễn phí trên mạng nhưng như vầy thì có thể không thể hiển thị hết được ý của quý khách. Vì thế nên dụng hình thực tế tốt hơn cho trang Web.

Quy trình sản xuất

Tư vấn / Báo giá

Trước tiên hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của quý khách. Tại bước này chúng tôi cần những thông tin như chất lượng giấy, kích thước, số lượng in, v.v. để có thể đề xuất một số mẫu thiết kế.

Tư vấn / Báo giá
Thiết kế sơ bộ / quyết định nội dung

Sau khi đã quyết định nội dung thiết kế, chúng tôi sẽ làm một số mẫu dựa trên những thông tin quý khách đã cung cấp. Tại đây, quý khách sẽ quyết định nội dung trong thiết kế của mình hoặc thay đổi nếu quý khách mong muốn.

Thiết kế sơ bộ / quyết định nội dung
Thu thập tài liệu

Về cơ bản thì tài liệu cần thiết khi thiết kế cần quý khách cung cấp. Trường hợp không đủ tài liệu thì chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách. Ngoài ra quý khách có thể sử dụng dịch vụ chụp ảnh của chúng tôi để có thêm tài liệu sử dụng cho thiết kế.

Thu thập tài liệu
thiết kế layout

Sử dụng những hình ảnh là text quý khách cung cấp cho chúng tôi để thiết kế mẫu trên máy tính.

thiết kế layout
Kiểm tra màu sắc / tiến hành in ấn

Sau khi đã thiết kế sản phẩm trên máy tính xong, chúng tôi sẽ tiến hành in ấn sản phẩm nếu quý khách có nhu cầu. Tại đây, chúng tôi sẽ kiểm tra màu của sản phẩm khi được in ra, nếu không có vấn đề gì thì sẽ tiến hành in tổng số lượng sản phẩm theo yêu cầu của quý khách

Kiểm tra màu sắc / tiến hành in ấn
Giao hàng

Có thể sẽ tốn vài ngày để giao hàng tùy theo nơi khách hàng chỉ định

Giao hàng